Søkeresultat

"" gav 77 treffer

Peab styrker sin lokale tilstedeværelse i Norden

I dag, 1. april, får Peab 1 700 nye medarbeidere. Gjennom oppkjøpet av finske YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden, utvider Peab sin virksomhet – først og fremst i Norge og Finland. Gjennom asfaltvirksomheten blir også Danmark et nytt land i Peab-konsernet.

Oslo Lufthavn, Gardermoen

Peab Asfalt har signert kontrakt med Avinor om vedlikehold av asfaltdekker ved Oslo lufthavn på Gardermoen. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon på opptil seks år.

Trondheim Lufthavn, Værnes

Peab Asfalt har rehabilitert deler av betongdekket og lagt ny asfalt på rullebanen på Trondheim Lufthavn for Avinor. Totalt ble det lagt 6200 tonn asfalt.

E16, Roa til Hønefoss

Peab Asfalt har utført produksjon og utlegging av ca. 25 000 tonn asfalt på E16 på strekningen Roa til Hønefoss.

Peab Asfalt setter verdensrekord

Peab Asfalt har inngått avtale med Risa AS om å asfaltere veien og tunnelen fra Kvitsøy og ned til hovedtunnelen i Rogfast-prosjektet.

E6, Frya-Vinstra

Peab har asfaltert E6 på den nye veien fra Frya til Vinstra i Gudbrandsdalen i Oppland. Oppdraget innebærte produksjon og utlegging av 148 000 tonn asfalt.

Asfaltverk Rørvik

For tilbud på asfalt: Distriktskontor Trøndelag

Asfaltverk Tønsberg

For tilbud på asfalt: Distriktskontor Vestfold og Buskerud

Gjenbruksasfalt - RAP

Gjenbruksasfalt, RAP er asfalt med gjenbruksmasser som blir frest og knust for å blandes inn i produksjonen av ny asfalt.

Renningsåsen konvertert til ECO-Asfalt

Peab Asfalt skal de neste årene redusere sine CO2-utslipp kraftig. Det viktigste tiltaket er å erstatte fossil fyring med biobrensel. Mandag ble asfaltverket i Øvre Eiker konvertert til produksjon av ECO-Asfalt, ved at bio-olje erstatter diesel som fyringsmedium.

E6 dekkeutskifte, Gardermoen

Peab Asfalt har levert asfalt til nytt betongdekke på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina.

Referanseprosjekter

Her finner du utvalg av våre referanseprosjekter innen offentlig sektor, entreprenør, borettslag med mer.

Asfaltverk Øvre Eiker - Renningsåsen

For tilbud p asfalt: Distriktskontor Vestfod og Buskerud

Asfaltverk Sotra

For tilbud på asfalt: Distriktskontor Bergen

Hovedkontor Oslo

E-post firmapost@peabasfalt.no

Vi vokser for å komme nærmere deg.

Gjennom oppkjøpet av den nordiske asfaltvirksomheten fra finske YIT befester vi, sammen med resten av Peab-konsernet, vår posisjon som Nordens samfunnsbygger.

template
template
template

template

template

template

template