Produkter og tjenester

Peab Asfalt utfører alle typer asfaltarbeider fra asfaltering av oppkjørsler til større infrastrukturprosjekter som veier og bruer. Vi tilbyr prosjektering og dimensjonering.

Vi kan variere egenskapene etter bruksområder fra høytrafikkerte Europaveier til enkle oppstillingsplasser av privat karakter med svært liten trafikk. 

Asfalt kan leveres med grov og fin struktur hvor vi kan variere sammensetningen med forskjellige fraksjoner i steinmateriale.

Lavtemperaturasfalt (LTA)

Peab Asfalt tilbyr produksjon av LTA eller lavtemperaturasfalt med minimum 25 grader lavere temperatur enn vanlig asfalt som er mer miljøvennlig.

Confalt

Peab Asfalt har lisens for å fremstille Confalt som er en smidig og holdbar belegning for underlag som krever høy holdbarhet. Confalt er en skjøtefri komposittbelegning som kombinerer den holdbare sementbasen med asfaltens smidighet.

Asfaltfres

Vi kan tilby fresing av asfalt og tilpasse dette til mange ulike områder for vedlikehold og forbedring av tidligere asfaltert underlag.

Forsterkning og dypstabilisering

Vi tilbyr forsterkning og dypstabilisering av veier med dårlig bæreevne. Veiene kan forsterkes betydelig ved at eksisterende dekke (asfalt og grus) freses inn sammen med nytt steinmateriale og bygges opp til et nytt bærelag.

Baneparasjoner på flyplasser

Peab Asfalt har bred erfaring med banereparasjoner og belegningsarbeider på rullebanen på flyplasser i Sverige og Norge. 

Kontaktpersoner

Hans Petter Skjellum

Distriktssjef Midt, Peab Asfalt

Telefon: +47 911 13 397

Behzad Armingohar

Regionsjef Midt og Vest Peab Asfalt og Swerock, Distriktssjef Holmestrand, Peab Asfalt

Telefon: +47 906 68 926

Lill Karin Grønholt

Distriktssjef Harstad, Peab Asfalt

Telefon: +47 957 33 655

Sean Ellison

Distriktssjef Tromsø, Peab Asfalt

Telefon: +47 954 94 397

Tomas Rafaelsen

Distriktssjef Spesial Nord, Peab Asfalt

Telefon: +47 905 51965

Erik Woldmo

Distriktssjef Innlandet, Peab Asfalt

Telefon: +47 907 61 275

Rune Flokenes

Distriktsjef Bergen, Peab Asfalt

Telefon: +47 913 35 873

Alf Børge Hop

Distriktssjef Haugalandet, Peab Asfalt

Telefon: +47 975 02 981

Geir Jespersen

Distriktssjef Tønsberg/Renningsåsen, Peab Asfalt

Telefon: +47 970 88 610

Ronny Hansen

Distriktssjef Grenland, Peab Asfalt

Telefon: +47 475 17 295

Rune Saur

Distriktssjef Agder, Peab Asfalt

Telefon: +47 920 58 366

Nina Choudhury

Distriktssjef Stor-Oslo, Peab Asfalt

Telefon: +47 953 36 510

Morten Bakke

Distriktssjef Asfaltproduksjon Øst

Telefon: +47 476 25 880
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.