Produkter og tjenester

Peab Asfalt utfører alle typer asfaltarbeider fra asfaltering av oppkjørsler til større infrastrukturprosjekter som veier og bruer. Vi tilbyr prosjektering og dimensjonering.

Vi kan variere egenskapene etter bruksområder fra høytrafikkerte Europaveier til enkle oppstillingsplasser av privat karakter med svært liten trafikk. 

Asfalt kan leveres med grov og fin struktur hvor vi kan variere sammensetningen med forskjellige fraksjoner i steinmateriale.

ECO-Asfalt

5. mai startet Peab Asfalts verk i Tønsberg produksjonen av ECO-Asfalt, som det første i Norge.

Lavtemperaturasfalt (LTA)

Peab Asfalt tilbyr produksjon av LTA eller lavtemperaturasfalt med minimum 25 grader lavere temperatur enn vanlig asfalt som er mer miljøvennlig.

Gjenbruksasfalt - RAP

Gjenbruksasfalt, RAP er asfalt med gjenbruksmasser som blir frest og knust for å blandes inn i produksjonen av ny asfalt.

Forsterkning og dypstabilisering

Vi tilbyr forsterkning og dypstabilisering av veier med dårlig bæreevne. Veiene kan forsterkes betydelig ved at eksisterende dekke (asfalt og grus) freses inn sammen med nytt steinmateriale og bygges opp til et nytt bærelag.

Asfaltering av flyplasser

Peab Asfalt har bred erfaring med asfaltering av rullebanen på flyplasser i Sverige og Norge.