Gjenbruksasfalt - RAP

Gjenbruksasfalt, RAP er asfalt med gjenbruksmasser som blir frest og knust for å blandes inn i produksjonen av ny asfalt.

Hva er RAP?

  • Gjenbruksmasser/granulat er «gammel» asfalt som blir frest/knust for å blandes inn i produksjonen av ny asfalt

Fordeler med RAP?

  • Gjenbruksmasser/granulat reduserer behovet for nye råvarer som steinmaterialer og bitumen i produksjonen av ny asfalt.

  • Bruk av 10 % gjenbruksmasser/granulat vil gi 4 % reduksjon i CO2 -utslipp fra råvareproduksjon til produsert asfalt, 50 % gjenbruk vil gi 20 % reduksjon i utslipp, ifølge European Asphalt Pavement Association (EAPA).