Forsterkning og dypstabilisering

Vi tilbyr forsterkning og dypstabilisering av veier med dårlig bæreevne. Veiene kan forsterkes betydelig ved at eksisterende dekke (asfalt og grus) freses inn sammen med nytt steinmateriale og bygges opp til et nytt bærelag.

Bærelaget kan ytterligere forsterkes med tilførsel av bitumen, bitumenemulsjon eller andre bindemidler. Det nye bærelaget kompakteres og profileres til en ny vei som med et nytt asfaltdekke gir en vesentlig forbedret vei.

Egenskaper

  • Miljøvennlig teknikk
  • Ressursvennlig gjennvinning
  • Kostnadseffektiv


I 2015 gjennomførte Peab Asfalt et prosjekt i Lierne for Statens Vegvesen. 18.000 tonn asfalt ble gjennvunnet og fylkesveien ble belagt med halvvarm nyprodusert asfalt iblandet den gamle. Vegdirektoratet har fulgt prosjektet og resultatet er meget tilfredsstillende.

I 2019 gjennomfører Peab Asfalt et stort prosjekt i samarbeid med Asfalt Remix AS på oppdrag for Statens Vegvesen Region Øst. Totalt 280.000 m2 fylkesveier i Akershus blir forsterket med innfresing av pukk, gammel asfalt og bitumen.

Kontaktpersoner

Hans Jørgen Sundby

Regionssjef Øst og Midt, Peab Asfalt og Swerock

Telefon: +47 901 47 176

Hans Petter Skjellum

Distriktssjef Midt, Peab Asfalt

Telefon: +47 911 13 397

Behzad Armingohar

Distriktssjef Holmestrand, Peab Asfalt

Telefon: +47 906 68 926
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.