Forsterkning og dypstabilisering

Vi tilbyr forsterkning og dypstabilisering av veier med dårlig bæreevne. Veiene kan forsterkes betydelig ved at eksisterende dekke (asfalt og grus) freses inn sammen med nytt steinmateriale og bygges opp til et nytt bærelag.

Bærelaget kan ytterligere forsterkes med tilførsel av bitumen, bitumenemulsjon eller andre bindemidler. Det nye bærelaget kompakteres og profileres til en ny vei som med et nytt asfaltdekke gir en vesentlig forbedret vei.

Egenskaper

  • Miljøvennlig teknikk
  • Ressursvennlig gjennvinning
  • Kostnadseffektiv


I 2015 gjennomførte Peab Asfalt et prosjekt i Lierne for Statens Vegvesen. 18.000 tonn asfalt ble gjennvunnet og fylkesveien ble belagt med halvvarm nyprodusert asfalt iblandet den gamle. Vegdirektoratet har fulgt prosjektet og resultatet er meget tilfredsstillende.

I 2019 gjennomfører Peab Asfalt et stort prosjekt i samarbeid med Asfalt Remix AS på oppdrag for Statens Vegvesen Region Øst. Totalt 280.000 m2 fylkesveier i Akershus blir forsterket med innfresing av pukk, gammel asfalt og bitumen.