Vi vokser for å komme nærmere deg.

Gjennom oppkjøpet av den nordiske asfaltvirksomheten fra finske YIT befester vi, sammen med resten av Peab-konsernet, vår posisjon som Nordens samfunnsbygger.

Vi utvider vår lokale virksomhet til enda flere steder og får mange nye kolleger. Det gir oss bedre forutsetninger for å utvikle nye og bærekraftige produkter og løsninger.

At vi kommer nærmere deg som kunde, gjør at vi kan samarbeide tettere, produsere mer lokalt, levere raskere og korte ned transportene. Det gjør oss i stand til å ta neste skritt på veien mot å bli en lokal samfunnsbygger.

Mer informasjon

Pressemelding 27.03.20

Peabs kjøp av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden er godkjent av EU-kommisjonen.

Pressemelding 01.04.20

Peab styrker sin lokale tilstedeværelse i Norden, og får 1 700 nye medarbeidere.

Swerocks hjemmeside

Les mer om pukk- og grusvirksomheten på swerock.no

Peabs hjemmeside

Les mer om bygg- og anleggsvirksomheten på peab.no.