ECO-Asfalt

5. mai 2021 startet Peab Asfalts verk i Tønsberg produksjonen av ECO-Asfalt, som det første i Norge.

Hva er ECO-Asfalt?

Fossilt brensel som diesel og gass benyttes til produksjon av vanlig asfalt. Ved produksjon av ECO-Asfalt er fossilt brensel erstattet med biogass og bio-olje, som produseres fra restprodukter fra jordbruk, skogbruk og annet organisk avfall. ECO-Asfalt har den samme høye kvaliteten som vanlig asfalt. Den eneste forskjellen er bruken av miljøvennlig brensel.

Hvorfor ECO-Asfalt?

  • Det som skaper størst CO2 -utslipp ved asfaltproduksjon, er tørking og oppvarming av steinmateriale. Dette er den mest energi-intensive delen av produksjonsprosessen. Valg av brensel har derfor stor påvirkning av CO2 utslippet. Tradisjonelt har fossilt brensel som diesel og gass (LNG og LPG) blitt benyttet.

  • Ved produksjon av ECO-Asfalt benyttes biobrensel i stedet for fossilt brensel. Hvor mye CO2 -utslippet reduseres med, vil variere fra asfaltverk til asfaltverk, avhengig av om det ble benyttet diesel, LNG eller LPG før omlegging, og om det benyttes bio-olje eller biogass etter omleggingen.

  • Benyttes 100 % biogass reduseres CO2 -utslippet med ca. 90 %. Enkelte leverandører kan ikke tilby 100 % biogass, men tilbyr en løsning med minimum 51 % biogass og resten med LNG. Da reduseres CO2 -utslippet med ca 50 %. Den samme reduksjonen gjelder for bio-olje.

Hvor og når blir ECO-Asfalt tilgjengelig?

Innen 2024 skal alle Peab Asfalts verk konverteres til produksjon for ECO-Asfalt. Først ute var verket i Tønsberg. 5. mai 2021 ble produksjonen lagt om til ECO-Asfalt.

Andre miljøvennlige asfaltprodukter

I tillegg til ECO-Asfalt har Peab Asfalt andre miljøvennlig produkter, som lavtemperaturasfalt og bruk av gjenbruksasfalt, og som bidrar til å nå Peabs miljømål.

Hvordan måles miljøbelastningen ved asfaltproduksjon?

  • Til å beregne CO2-utslippene ved tildeling av kontrakter benyttes ofte en EPD (Environmental Product Declaration) som er utviklet av asfaltbransjen.
  • Utarbeidelse av en EPD er omfattende og arbeidskrevende og lite visuelle.
  • Peab har utviklet et eget verktøy som kan benyttes for enkel beregning av CO2-budsjett for prosjekter.
  • Klimakalkulatoren benytter samme grunnlag som fullverdige EPD’er og vil vise effekten av ECO-Asfalt i totalregnskapet.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).