ECO-Asfalt

5. mai 2021 startet Peab Asfalts verk i Tønsberg produksjonen av ECO-Asfalt, som det første i Norge.

Hva er ECO-Asfalt?

Fossilt brensel som diesel og gass benyttes til produksjon av vanlig asfalt. Ved produksjon av ECO-Asfalt er fossilt brensel erstattet med biogass og bio-olje, som produseres fra restprodukter fra jordbruk, skogbruk og annet organisk avfall. ECO-Asfalt har den samme høye kvaliteten som vanlig asfalt. Den eneste forskjellen er bruken av miljøvennlig brensel.

Hvorfor ECO-Asfalt?

  • Det som skaper størst CO2 -utslipp ved asfaltproduksjon, er tørking og oppvarming av steinmateriale. Dette er den mest energi-intensive delen av produksjonsprosessen. Valg av brensel har derfor stor påvirkning av CO2 utslippet. Tradisjonelt har fossilt brensel som diesel og gass (LNG og LPG) blitt benyttet.

  • Ved produksjon av ECO-Asfalt benyttes biobrensel i stedet for fossilt brensel. Hvor mye CO2 -utslippet reduseres med, vil variere fra asfaltverk til asfaltverk, avhengig av om det ble benyttet diesel, LNG eller LPG før omlegging, og om det benyttes bio-olje eller biogass etter omleggingen.

  • Benyttes 100 % biogass reduseres CO2 -utslippet med ca. 90 %. Enkelte leverandører kan ikke tilby 100 % biogass, men tilbyr en løsning med minimum 51 % biogass og resten med LNG. Da reduseres CO2 -utslippet med ca 50 %. Den samme reduksjonen gjelder for bio-olje.

Hvor og når blir ECO-Asfalt tilgjengelig?

Innen 2024 skal alle Peab Asfalts verk konverteres til produksjon for ECO-Asfalt. Først ute var verket i Tønsberg. 5. mai 2021 ble produksjonen lagt om til ECO-Asfalt.

Andre miljøvennlige asfaltprodukter

I tillegg til ECO-Asfalt har Peab Asfalt andre miljøvennlig produkter, som lavtemperaturasfalt og bruk av gjenbruksasfalt, og som bidrar til å nå Peabs miljømål.

Hvordan måles miljøbelastningen ved asfaltproduksjon?

  • Til å beregne CO2-utslippene ved tildeling av kontrakter benyttes ofte en EPD (Environmental Product Declaration) som er utviklet av asfaltbransjen.
  • Utarbeidelse av en EPD er omfattende og arbeidskrevende og lite visuelle.
  • Peab har utviklet et eget verktøy som kan benyttes for enkel beregning av CO2-budsjett for prosjekter.
  • Klimakalkulatoren benytter samme grunnlag som fullverdige EPD’er og vil vise effekten av ECO-Asfalt i totalregnskapet.