Jobb og karriere

Peab Asfalt er et datterselskap i Peabkonsernet som er en av de største entreprenørbedriftene i Norden, og er en spennende og attraktiv arbeidsplass for flere yrkesgrupper.

Som ansatt hos oss blir du delaktig i arbeidet med å bygge fremtidens bærekraftige samfunn.

Vi er samfunnsengasjerte og opptatt av hvordan vi som asfaltentreprenør påvirker miljøet vi lever i, både for de mennesker som nå og i fremtiden blir berørt av det vi bygger. Vi satser på lærlinger og ansatte som bor og lever i området hvor vi har aktivitet.
Vi er etablert over hele landet. Vi har virksomhet innenfor stat, kommune og privat sektor. Våre verk produserer asfalt til eget bruk, men også for salg, vi har moderne laboratorier som sørger for rett kvalitet og vi har mange engasjerte medarbeidere ute på vei som legger asfalt.  

Se våre referanseprosjekter for flere detaljer.

Våre verdier ligger som en grunnstein for hvordan vi som ledere og medarbeidere opptrer, og for oss er det viktig at du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. Sammen jobber vi for at Peab Asfalt skal kjennetegnes av utviklingsmuligheter, mangfold, likestilling, et godt lederskap og et sikkert arbeidsmiljø.

Kontaktpersoner

Kjetil Erikstad

HR-direktør

Telefon: +47 928 44 383