Asfaltering av flyplasser

Peab Asfalt har bred erfaring med asfaltering rullebanen på flyplasser i Sverige og Norge. 

Du kan lese mer om noen prosjekter i referanselisten lenger ned på siden eller besøk peabasfalt.se.

Referanseprosjekter

Oslo Lufthavn, Gardermoen

Peab Asfalt har signert kontrakt med Avinor om vedlikehold av asfaltdekker ved Oslo lufthavn på Gardermoen. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon på opptil seks år.

Trondheim Lufthavn, Værnes

Peab Asfalt har rehabilitert deler av betongdekket og lagt ny asfalt på rullebanen på Trondheim Lufthavn for Avinor. Totalt ble det lagt 6200 tonn asfalt.

template
template
template

template

template

template

template