Trondheim Lufthavn, Værnes

Peab Asfalt har rehabilitert deler av betongdekket og lagt ny asfalt på rullebanen på Trondheim Lufthavn for Avinor. Totalt ble det lagt 6200 tonn asfalt.

Målet for prosjektet var rehabilitering av alkalieskadet del av betongdekke i vestre endefelt av rullebanen ved Trondheim Lufthavn på Værnes.

Prosjektet ble gjennomført for å opprettholde krav til overflate for flyoperative flater.

Etter fjerning av eksisterende dekker, ble ny overbygning etablert, herunder spenningsbrytende lag og nytt rullebanedekke av asfalt.

I forespørselen lå det også hjelpearbeider for elektro, i form av etablering av kabelføringstraseer inkludert trekkerør, trekkekummer, banelyskummer og plass-støpte borpunkter/ støttepunkter for flush banelys. 

Asfaltering pågikk over syv skift, der forutsetning for utlegging av asfalt var minimum 885 tonn pr skift etter omforent fremdriftsplan med kunden, Avinor. Trodnhiem Lufthavn var i full operasjonell drift under hele anleggsperioden.

Beskrivelse
Rehabilitering betongdekke og asfaltering på rullebanen
Byggetid
2019
Kontraktssum
10,8 MNOK
Kunde
Avinor