Om Peab Asfalt

Peab Asfalt er opptatt av å verne om den bærekraftige framtiden. Vi asfalterer alt fra mindre veier til større infraprosjekter for at vi alle skal føle oss trygge når vi kjører, sykler eller går på veier og fortau.

For oss er det viktig å minimere vår påvirkning på miljøet gjennom gjenvinning av asfalt, stadig utvikle lavenergi metoder for produksjon og i erstatte tidligere fyringsmetoder med nye og mer miljøvennlige alternativ. Dette er viktig for oss.

Takket være strategisk plasserte asfaltverk i tillegg til flere mobile, kan vi tilby kostnadseffektive løsninger. Store, ressurskrevende og komplekse prosjekter blir godt ivaretatt gjennom tett samarbeid med andre selskap i Peab konsernet.

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med cirka 16 000 ansatte og en omsetning på 57 milliarder svenske kroner.
Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne i Sverige. Aksjen er børsnotert ved NASDAQ Stockholm.

I Norge har Peab cirka 1800 medarbeidere og en årlig omsetning på cirka 8 milliarder kroner.

 

For leverandører

Her finner du aktuell og viktig informasjon om e-faktura og papirfaktura med mer.

For leverandører

For kunder

Her finner du aktuell informasjon som retter seg mot deg som kunde i Peab.

For kunder

Kontaktpersoner

Joar Caspersen

Adm. direktør Peab Asfalt og Swerock

Telefon: +47 458 65 178

Kjetil Erikstad

HR-direktør

Telefon: +47 928 44 383

Erlend Bjørntvedt

Head of business controlling Peab Asfalt og Swerock

Telefon: +47 982 28 158

Erik Riste

Kommunikasjonssjef Peab Asfalt og Swerock

Telefon: +47 911 97 640

Helene Olsrud

Kvalitetssjef Peab Asfalt og Swerock

Telefon: +47 489 99 867

Tomas Rafaelsen

Regionsjef Nord

Telefon: +47 905 51965

Behzad Armingohar

Regionsjef Midt og Øst

Telefon: +47 906 68 926

Stian Lyngsgård

Regionsjef Vest

Telefon: +47 917 04 161

Jan Asle Skaane

Regionsjef Sør

Telefon: +47934 17 159