Miljøpolicy

Kvalitetssystemet til Peab Asfalt tilfredsstiller kravene i NS- EN ISO 9001:2200 og forskrift for internkontroll innen helse, miljø og sikkerhet, og er del av vår miljøpolicy.

Kvalitetsplanen er basert på Standard NS-EN 13108 kapittel 21, og detaljer spesifiseres i Peab Asfalt sine rutiner.

Produksjonskontrollen er også integrert i vårt kvalitetssystem.

I Peab Asfalts laboratorier satses det på forskning og utvikling av våre produkter. På laboratoriene opprettes det resepter som tilfredsstiller kundens spesifikke krav til slitestyrke, stabilitet og bestandighet. Asfaltmassen lages på laboratoriet, testes og deretter produseres den på våre asfaltverk.

Vi gjennomfører fortløpende tester på alle våre asfaltprodukter. Prøvene blir hentet både fra produksjonen ved asfaltverket og fra ferdig utlagt asfalt. På den måten sikrer vi at kunden får den kvaliteten de har bestilt

Våre teknikere har lang og bred erfaring, og vi samarbeider tett med våre kolleger på teknikk i Peab Asfalt i Sverige. Med dette får vi en høy kompetanse og god kontinuerlig erfaringsoverføring innen forskning og utvikling.

Her finner du Miljøpolicy for Peab-konsernet: Miljøpolicy

 Les mer om vår miljøpolicy på peabasfalt.se.