Laboratorietjenester

Peab Asfalt tilbyr flere laboratorietjenester og metoder, fremstilling av prøver, samt prøvetaking og måling.

Laboratoriene inngår i vårt produksjonskontrollsystem, og revideres årlig av kontrollrådet i Norge.

Tjenester og metoder

 • Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling, NS-EN 933-1
 • Flishetsindex, NS-EN 933-3
 • Micro-Deval, NS-EN 1097-1
 • Los Angeles metoden, NS-EN 1097-2
 • Korndensitet og vannabsorpsjon, NS-EN 1097-6
 • Kulemølle metoden, NS-EN 1097-9
 • Knuste korn, 243-99
 • Penetrasjon, NS-EN 1426
 • Bindemiddelinnhold, NS-EN 12697-1
 • Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling, NS-EN 12697-2
 • Bestemmelse av maksimal (kompakt)densitet, NS-EN 12697-5
 • Bestemmelse av (skrym)densitet bituminøse prøvelegemer, NS-EN 12697-6
 • Hulromsinnhold, NS-EN 12697-8
 • Dynamisk vedheft, rulleflaskemetoden, NS-EN 12697-11

Fremstilling av prøver for bestemmelse av 

 • Bindemiddelinnhold, vanninnhold og kornstørrelsesfordeling, NS-EN 12697-28
 • Bestemmelse av dimensjon på bituminøst prøvelegeme, NS-EN 12697-29
 • Bestemmelse av tykkelse på bituminøst dekke, NS-EN 12697-36

Prøvetaking og måling

 • Prøvetaking av steinmateriale
 • Prøvetaking  av asfaltmasse
 • Prøvetaking av belegning, Boring
 • Måling med Isotopmåler
 • Måling med Pqimåler