Laboratorietjenester/metoder som Peab Asfalt Norge tilbyr

Våre laboratorier inngår i vårt produksjonskontrollsystem og revideres årlig av Kontrollrådet i Norge.

Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling, NS-EN 933-1
Flishetsindex, NS-EN 933-3
Micro-Deval, NS-EN 1097-1
Los Angeles metoden, NS-EN 1097-2
Korndensitet og vannabsorpsjon, NS-EN 1097-6
Kulemølle metoden, NS-EN 1097-9
Knuste korn, 243-99
Penetrasjon, NS-EN 1426
Bindemiddelinnhold, NS-EN 12697-1
Bestemmelse av kornstørrelsesfordeling, NS-EN 12697-2
Bestemmelse av maksimal (kompakt)densitet, NS-EN 12697-5
Bestemmelse av (skrym)densitet bituminøse prøvelegemer, NS-EN 12697-6
Hulromsinnhold, NS-EN 12697-8
Dynamisk vedheft, rulleflaskemetoden, NS-EN 12697-11

Tillaging av prøver for bestemmelse av 
Bindemiddelinnhold, vanninnhold og kornstørrelsesfordeling, NS-EN 12697-28
Bestemmelse av dimensjon på bituminøst prøvelegeme, NS-EN 12697-29
Bestemmelse av tykkelse på bituminøst dekke, NS-EN 12697-36

Prøvetaking steinmateriale
Prøvetaking  asfaltmasse
Prøvetaking av belegning, Boring
Måling med Isotopmåler
Måling med Pqimåler

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.