Nyheter

Peab Asfalt størst i viktig delmarked

Reasfaltering for Statens vegvesen og fylkeskommunene er det største og viktigste delmarkedet innen asfalt og utgjør om lag 1/3 av det årlige asfaltvolumet på 7 mill. tonn. De siste årene har Veidekke vært det største selskapet i dette delmarkedet foran NCC og Peab Asfalt. I 2022 har dette endret seg i radikalt og Peab Asfalt har nesten doblet s...

Renningsåsen konvertert til ECO-Asfalt

Peab Asfalt skal de neste årene redusere sine CO2-utslipp kraftig. Det viktigste tiltaket er å erstatte fossil fyring med biobrensel. Mandag ble asfaltverket i Øvre Eiker konvertert til produksjon av ECO-Asfalt, ved at bio-olje erstatter diesel som fyringsmedium.

Peab Asfalt setter verdensrekord

Peab Asfalt har inngått avtale med Risa AS om å asfaltere veien og tunnelen fra Kvitsøy og ned til hovedtunnelen i Rogfast-prosjektet.

Joar Caspersen ny adm. direktør i Peab Asfalt og Swerock

Joar Caspersen (52) er ansatt som ny adm. direktør for Peab Asfalt Norge AS og Swerock AS. Han tiltrer stillingen 1. september.

Peab Asfalt lanserer ECO-Asfalt

5. mai startet Peab Asfalts verk i Tønsberg produksjonen av ECO-Asfalt, som det første i Norge. Innen 2024 skal alle verkene til Peab Asfalt i Norge over på biobrensel.

Peab styrker sin lokale tilstedeværelse i Norden

I dag, 1. april, får Peab 1 700 nye medarbeidere. Gjennom oppkjøpet av finske YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden, utvider Peab sin virksomhet – først og fremst i Norge og Finland. Gjennom asfaltvirksomheten blir også Danmark et nytt land i Peab-konsernet.

Peabs kjøp av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden er godkjent av EU-kommisjonen

Peab har mottatt godkjenning fra EU-kommisjonen (fase 1) for å fullføre kjøpet av YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Finland, Norge, Danmark og Sverige. Kjøpet vil være fullført 1. april 2020, og virksomheten vil bli konsolidert i Peab-konsernet fra og med denne datoen.

template
template
template

template

template

template

template