For leverandører

Her finnes aktuell og viktig informasjon som retter seg mot leverandører til selskap i Peab-konsernet.

Fakturaadresse

"SELSKAPSNAVN"
Box 1282
SE-262 24 Ängelholm
SVERIGE

Våre leverandører kan også sende oss faktura med e-post. Fakturaen må være i pdf-format. 
NB! Send kun én faktura inkludert vedlegg per pdf.

Peab*
faktura@peab.no
Nordisk Fundamentering AS  
faktura@nftas.no
Peab Asfalt Norge AS, pdffaktura.pan@peabasfalt.no
Lambertsson Norge AS, pdffaktura.lan@lambertsson.com
Peab Industri Norge AS, pdffaktura.pin@peab.no
Peab Bildrift Norge AS, pdffaktura.bin@peab.no

For å forbedre og effektivisere vår virksomhet arbeider vi med å tilrettlegge for mottak av elektroniske fakturaer. Informasjon om e-fakturaer publiseres på våre nettsider når tjenesten er tilgjengelig. 

* Gjelder selskapene: 
Peab AS, Peab Anlegg AS, Peab Eiendomsutvikling AS, Byggservice & Vedlikehold AS, Polarkanten AS, Bjørn Bygg AS, K. Nordang AS, Brekkeveien 5 Bolig AS, Hus & Hyttebygg AS, Telemark Vestfold Entreprenør AS, Peab Bolig Prosjekt AS, Bondistranda Utvikling AS, Nye Egne Hjem AS, Solligården ANS, Solligården Næring AS, Solligården Bolig DA

Merking av fakturaer
Fakturaer som sendes til selskaper i Peab-konsernet skal være utformet i samsvar med gjeldende lovverk og være merket i henhold til våre krav. Fakturaer som mangler korrekte opplysninger og merking, vil bli returnert. 

Selskapsnavn og fakturaadresse
Fakturaen må være adressert til mottagerselskapets juridiske navn og fakturaadresse. 

Prosjekt og kontaktperson
Fakturaen må være merket med prosjektnummer, prosjektnavn og bestillerens navn.

Leverandøropplysninger
Leverandøropplysninger og fakturaens utforming må være i samsvar med gjeldene lover og regler.

Kontakt bestilleren av varen eller tjenesten for å få korrekte opplysninger for merking av fakturaen.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.