E16, Roa til Hønefoss

Peab Asfalt har utført produksjon og utlegging av ca. 25 000 tonn asfalt på E16 på strekningen Roa til Hønefoss.

Den totale veistrekningen er 22 kilometer lang fordelt på to etapper.

Arbeidet omfattet å legge ny asfalt på eksisterende vei. Største delen av asfalteringen ble utført på natten, siden veistrekningen er hardt belastet med trafikk.

Utover asfaltering består prosjektet av planfresing av en overflate på ca. 1 375 000 kvadratmeter.

Beskrivelse
25 000 tonn asfalt på 22 km vei
Byggetid
2013
Kunde
Statens vegvesen