Miljø og kvalitet

Peab Asfalt skal være en foregangsvirksomhet for bærekraftig samfunnsbygging. Vi skal sikre at miljø, kvalitet og godt arbeidsmiljø er gjennomgående i vårt arbeid.

Vi stiller høye krav til vår egen virksomhet, og vi jobber etter miljø- og kvalitetsstandardene ISO 14001 og ISO 9001.

Produktutviklingen fokuserer kontinuerlig på hvilken måte vi kan minimere miljøpåvirkning og øke ressursutnyttelsene.

Målet innen 2024 er at vi skal slutte med fossilt brennstoff på asfaltfabrikkene, og i 2045 skal vi være klimanøytrale. Da skal vi kunne tilby klimanøytral asfalt til alle våre kunder.

Laboratorietjenester

Peab Asfalt tilbyr flere laboratorietjenester og metoder,
fremstilling av prøver, samt prøvetaking og måling.

Gå til Laboratorietjenester