Miljø og Kvalitet

Miljø Banner

Peab Asfalt skal være en foregangsvirksomhet for bærekraftig samfunnsbygging
og vi skal sikre at miljø-, arbeidsmiljø og kvalitetsaspekter
gjennomgående tas hensyn til i vårt daglige arbeide på lik linje som det sosiale og økonomiske.


Vi stiller høye krav på vår virksomhet  og hele foretaket er både miljø- og kvalitetssertifisert etter ISO 14001 og ISO 9001.


Vår produktutvikling fokuserer kontinuerlig på hvilken måte vi kan minimere miljøpåvirkning og øke ressursutnyttelsene.

Lagre