E6 dekkeutskifte, Gardermoen

Peab Asfalt har levert asfalt til nytt betongdekke på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina.

Peab startet opp arbeidene på E6 ved Hauerseterkrysset i mai måned 2019. Det ble skiftet ut dekke og underbygning på totalt 6,6 kilometer tofelts vei.

Arbeidet har foregått i tre faser, hvorav fase 3 var en opsjon. De to første ble gjennomført sommersesongen 2019, den siste sommersesongen 2020.

Faseinndeling:

  1. Området ved Hauerseterkrysset
  2. Fra sørenden ved Jessheim nord til Hauerseterkrysset
  3. Fra Hauerseterkrysset til Mogreina

Peab har også byttet ut 14 kilometer veirekkverk.

HMS

Prosjektet har hatt høyt sikkerhetsfokus og ble gjennomført uten noen alvorlige hendelser.

Byggetid
2019-2020
Kunde
Peab Anlegg