Distriktskontor og asfaltverk Tromsø

Adressse
Skattørveien 53 og 90, 9276 Tromsø
Telefon
+ 47 954 94 397 ( tilbud på asfalt ) +47 957 64 542 (produksjon)

Kontaktperson

Sean Ellison

Distriktssjef Tromsø, Peab Asfalt

Telefon: +47 954 94 397

Ørjan Thomassen

Distriktssjef produksjon, Peab Asfalt AS

Telefon: +47 957 64 542