Lavtemperaturasfalt - LTA

Peab Asfalt tilbyr produksjon av LTA eller lavtemperaturasfalt med minimum 25 grader lavere temperatur enn vanlig asfalt som er mer miljøvennlig.

Hva er LTA?

  • Asfalt produsert med 15-30 ºC lavere produksjonstemperatur en tradisjonell varmasfalt. Dette reduserer energiforbruket.

  • Massene har den samme kvalitet og sammensetning som tradisjonell varmasfalt.

Hvordan produseres LTA?

  • Ved bruk av skumming eller tilsetningsstoffer.

Fordeler med LTA?

  • Redusert energiforbruk fører til lavere utslipp av klimagasser inkl. CO2. Temperatursenkning med 30 ºC gir ca 30 % mindre klimagasser, og energiforbruket reduseres med 20 %

  • Bedre arbeidsmiljø for asfaltleggere. Mengden asfaltrøyk reduseres med 65 % hvis temperaturen reduseres med 30 ºC

  • Langsommere avkjøling av massene gir mindre nedbrytning av bitumen og bevarer derfor polymerens egenskaper bedre enn varmasfalt