Renningsåsen konvertert til ECO-Asfalt

Peab Asfalt skal de neste årene redusere sine CO2-utslipp kraftig. Det viktigste tiltaket er å erstatte fossil fyring med biobrensel. Mandag ble asfaltverket i Øvre Eiker konvertert til produksjon av ECO-Asfalt, ved at bio-olje erstatter diesel som fyringsmedium.

Verket i Øvre Eiker er det andre av Peab Asfalts verk i Norge som konverteres til produksjon av ECO-Asfalt. Verket i Tønsberg var først ut i 2021.

Åpningen fant sted i strålende sol med inviterte kunder og leverandører til stede. Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker hilste fra kommunen og klippet snoren som markerte omleggingen til ECO-Asfalt.

ECO-Asfalt er som all annen asfalt, men med et viktig unntak. Ved oppvarmingen av steinen, som er den mest energikrevende delen av asfaltproduksjon, er fossilt brensel erstattet med bio-brensel. For Peab Asfalt Norge innebærer det bruk av bio-olje eller biogass. Kvaliteten på asfalten er den samme, den eneste forskjellen er skifte av brensel.

Peab Asfalt i Sverige startet omleggingen til ECO-Asfalt i 2015, som en del av Peab-konsernets ambisiøse miljømål om å være klimanøytrale i 2045. I Sverige er alle Peab Asfalts faste asfaltverk konvertert til ECO-Asfalt og CO2-ustlippene er redusert med 50 – 60 prosent.

- I Renningsåsen i Øvre Eiker er det ikke bare brenselet som er endret, også verket er skiftet ut. Det nye verket er et Amomatic-verk som tidligere har stått i Lødingen i Nordland. Dette verket har parallelltrommel. Det gjør at gjenbruksmassene (RAP) kan varmes opp før den blandes med de jomfruelige massene. Det fører til at RAP-andelen kan økes fra 10-15 prosent på det gamle verket til 40-50 prosent på den nye verket. Dette gir store positive utslag både i forhold til ytterligere reduksjon av miljøutslipp og styrker Peab Asfalts konkurranseevne lokalt, fremhevet regionsjef Sør Jan Asle Skaane i Peab Asfalt.

- Verket i Renningsåsen står i Swerocks steinbrudd som har høykvalitetsstein for asfaltproduksjon. Kombinasjonen av bio-olje, høy RAP-andel og kvalitetsstein gjør at asfaltverket i Renningsåsen kommer svært godt ut i forhold til miljøet, understreket Skaane.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).