Peabs håndtering av personopplysninger

For Peab er det viktig at du skal føle deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine på en sikker og lovlig måte. På denne siden beskriver vi blant annet hvordan vi behandler personopplysninger.

All behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. Dette innebærer blant annet at vi verner personopplysningene dine med nødvendige tiltak, og at du alltid har rett til å kontakte oss for å få informasjon om hvilke personopplysninger som vi har lagret om deg. Du kan lese mer om rettighetene dine i disse retningslinjene. Du kan også besøke datatilsynet.no der du kan lese mer om dine rettigheter vedrørende behandling av personopplysninger.

Har du noen spørsmål om vår behandling av personopplysninger er du naturligvis alltid velkommen til å kontakte oss! Adressen finner du lengst nede på siden.

Du har også alltid rett til å inngi klage vedrørende behandlingen til datatilsynet.no eller annen autorisert tilsynsmyndighet innen EU.

Når gjelder disse retningslinjene?
Disse retningslinjene gjelder når du bruker Peabs tjenester eller på annen måte er i kontakt med oss.

Hvem har ansvaret for personopplysninger?
Peab AB eller et av konsernets øvrige selskap er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger og har ansvaret for at slik behandling skjer på lovlig måte.

Hvordan får Peab personopplysninger?
Peab samler inn personopplysninger om deg eksempelvis når du fyller ut en interessemelding for et av Peabs boligprosjekter, når du deltar ved forskjellige salgsaktiviteter, messer og arrangement, når du kontakter vår kundeservice eller på annen måte fyller ut opplysninger som danner et grunnlag for fremtidig avtale eller for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor deg.

Hvilke opplysninger behandles?
Peab behandler de personopplysninger som gis ut til oss. Det kan være navn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdato og/eller annen informasjon som du har gitt til oss eller for øvrig er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre plikter overfor deg.

Hvorfor behandler Peab opplysninger om deg?
Peab behandler personopplysninger for forskjellige formål. I hovedsak for å utføre våre plikter overfor deg, men også for å gi god service og yte velfungerende, effektive og enkle tjenester.

Videre behandles personopplysninger ved garantiforpliktelser, ved kunde- og leverandørundersøkelser for at vi skal gi deg mulighet til å påvirke våre tilbud og tjenester, for eksempel for å sende markedsføringstilbud om Peabs kommende prosjekter. Ved inngåelse av avtale kan Peab komme til å kreve en kredittopplysning med det formål å vurdere din kredittverdighet.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.