Systematisk miljøarbeid

Peab Asfalt  arbeider med Systematisk Arbeidsmiljøarbeide, SAM, som har som mål å forebygge helsemessige farer og ulykkeshendelser i arbeidet samt oppnå et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Dette utføres gjennom at ansvarlige innom Peab Asfalt sammen med arbeidstakere, verneombud og heletjeneste, undersøker arbeidsforholdende, bedømmer risker, iverksetter tiltak samt kontrollerer gjennomførte forbedringer.

Vårt miljøarbeid

Gjennom å fokusere på forskning, produktutvikling, planlegging og utdannelse 
skal Peab Asfalt redusere anvendelse av fossile brensler og bidra til en bærekraftig utvikling:

  • Våre verk skal utvikles med energikilder som reduserer bruken av fossile brensler
  • Vår produktutvikling skal ha fokus på mer miljøvennlige og klimasmarte asfaltprodukter
  • Vår gjenbruk av gammel asfalt skal økes  i ny produksjon,redusere transport samt behovet for
  • Bitumen og ikke fornybare tilslagsmaterialer som sand og stein.
  • Våre medarbeideres kompetanse på miljøforståelse skal styrkes i virksomheten for bedre trivsel og  miljømessig bærekraft.

Kvalitet for bærekraftig samfunnsbyggende 

For å sikre at vi leverer rett kvalitet på våre asfaltprodukter starter kvalitetsarbeidet
allerede innen produksjonen av asfalt starter.

Konstant utvikling

 Vei

Sikring av kvaliteten skjer gjennom at vår teknikkavdeling konstant utvikler og tester våre resepter på asfaltmassene. Til hjelp har vi et antall laboratorier som måler stabilitet,holdbarhet, bestandighet etc. 
Alla våre laboratorier er sertifiserte.
Ved tilvirkningen av CE-merkede asfaltmasser kontrolleres produksjonen via dataovervåkning slik at rett temperatur, rett mengde med bindemiddel og at rett kornstørrelse på materialet anvendes for den bestilte kvaliteten. 
For å ytterligere sikre at rett kvalitet oppnås utfører vi også tester ute på veiene med hjelp av prøveborutstyr og hulromsmålere.

Les vår miljøpolicy fra våre bedrift i Sverige - Peab Asfalt AB 

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.