Systematisk miljøarbeid

Peab Asfalt arbeider systematisk med miljøarbeid (SAM) som har som mål å forebygge helsemessige skader og ulykkeshendelser, samt for å oppnå et tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Systematisk miljøarbeid gjennomføres sammen med ledere, arbeidstakere, verneombud og helsetjenesten som undersøker arbeidsforhold, bedømmer risikoer og iverksetter eventuelle tiltak. Tilslutt kontrolleres gjennomførte forbedringer.

Miljøarbeid
Ved å fokusere på forskning, produktutvikling, planlegging og utdannelse 
skal Peab Asfalt redusere anvendelse av fossile brensler og bidra til en bærekraftig utvikling:

  • Peabs asfaltverk skal utvikles med energikilder som reduserer bruken av fossile brensler
  • Produktutviklingen skal ha fokus på mer miljøvennlige og klimasmarte asfaltprodukter
  • Gjenbruk av gammel asfalt skal økes i ny produksjon,
  • Redusere transport, samt behovet for Bitumen og ikke fornybare tilslagsmaterialer som sand og stein.
  • Øke kompetansen til våre medarbeidere, og miljøforståelsen skal styrkes i virksomheten for bedre trivsel og miljømessig bærekraft

Kvalitet for bærekraftig samfunnsbygging
For å sikre at vi leverer rett kvalitet på våre asfaltprodukter starter kvalitetsarbeidet allerede før asfaltproduksjonen.

Kontinuerlig utvikling
Kvalitetsikring foregår ved teknikkavdelingen konstant utvikler og tester resepter på asfaltmassene. Vi har også flere laboratorier som måler stabilitet, holdbarhet, bestandighet etc.  Alla våre laboratorier er sertifiserte.

Ved tilvirkning av CE-merkede asfaltmasser kontrolleres produksjonen via dataovervåkning, slik at riktig temperatur, mengde med bindemiddel og kornstørrelse på materialet benyttes til den bestilte kvaliteten. 
For å sikre at rett kvalitet oppnås utfører vi også tester ute på veiene med hjelp av prøveboreutstyr og hulromsmålere.