Systematisk miljøarbeid

Peab Asfalt arbeider systematisk med miljøarbeid (SAM) som har som mål å forebygge helsemessige skader og ulykkeshendelser, samt for å oppnå et tilfredsstillende arbeidsmiljø.

Systematisk miljøarbeid gjennomføres sammen med ledere, arbeidstakere, verneombud og helsetjenesten som undersøker arbeidsforhold, bedømmer risikoer og iverksetter eventuelle tiltak. Tilslutt kontrolleres gjennomførte forbedringer.

Miljøarbeid
Ved å fokusere på forskning, produktutvikling, planlegging og utdannelse 
skal Peab Asfalt redusere anvendelse av fossile brensler og bidra til en bærekraftig utvikling:

  • Peabs asfaltverk skal utvikles med energikilder som reduserer bruken av fossile brensler
  • Produktutviklingen skal ha fokus på mer miljøvennlige og klimasmarte asfaltprodukter
  • Gjenbruk av gammel asfalt skal økes i ny produksjon,
  • Redusere transport, samt behovet for Bitumen og ikke fornybare tilslagsmaterialer som sand og stein.
  • Øke kompetansen til våre medarbeidere, og miljøforståelsen skal styrkes i virksomheten for bedre trivsel og miljømessig bærekraft

Kvalitet for bærekraftig samfunnsbygging
For å sikre at vi leverer rett kvalitet på våre asfaltprodukter starter kvalitetsarbeidet allerede før asfaltproduksjonen.

Kontinuerlig utvikling
Kvalitetsikring foregår ved teknikkavdelingen konstant utvikler og tester resepter på asfaltmassene. Vi har også flere laboratorier som måler stabilitet, holdbarhet, bestandighet etc.  Alla våre laboratorier er sertifiserte.

Ved tilvirkning av CE-merkede asfaltmasser kontrolleres produksjonen via dataovervåkning, slik at riktig temperatur, mengde med bindemiddel og kornstørrelse på materialet benyttes til den bestilte kvaliteten. 
For å sikre at rett kvalitet oppnås utfører vi også tester ute på veiene med hjelp av prøveboreutstyr og hulromsmålere.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). En cookies er et lite stykke data (tekstfil) som en nettside – når det besøkes av en bruker – ber nettleseren din lagre på enheten din for å huske informasjon om deg, for eksempel språkinnstilling eller påloggingsinformasjon.

Disse cookies er satt av oss og kalles førsteparts cookies. Vi bruker også tredjeparts cookies – som er cookies fra et annet domene enn domenet til nettsiden du besøker – for vår annonsering og markedsføring. Mer spesifikt bruker vi cookies og andre sporingsteknikker for følgende formål:

  • Nødvendige cookies
  • Ytelsesbaserte cookies
  • Funksjonsbaserte cookies

I følge ekomloven skal alle som besøker en nettside med cookies informeres om at nettsiden inneholder cookies, og hva cookies brukes til.

Den besøkende må også samtykke til bruk av cookies.

Les mer om hvordan vi bruker cookies og hvordan du kan unngå at cookies plasseres.

Les mer om cookies på Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).