Peab Asfalt størst i viktig delmarked

Reasfaltering for Statens vegvesen og fylkeskommunene er det største og viktigste delmarkedet innen asfalt og utgjør om lag 1/3 av det årlige asfaltvolumet på 7 mill. tonn. De siste årene har Veidekke vært det største selskapet i dette delmarkedet foran NCC og Peab Asfalt. I 2022 har dette endret seg i radikalt og Peab Asfalt har nesten doblet sin markedsandel fra 20 til 38 prosent og er klart størst. Dette er både viktig og gledelig.

Nettutgaven av Våre Veger har intervjuet adm. direktør Joar Caspersen om utviklingen og det kan du lese mer om ved å tykke på linken under.

Klikk her for å lese mer: Våre Veger