Kjerneverdier

Arbeid Banner

Jordnær, Utviklende, Personlig og Pålitelig – 
dette er Peabs grunnmurte kjerneverdier som hele vårt varemerke bygger på. 
Peabs kjerneverdier beskriver

  • Hvordan vi er som personer
  • Hva vi står for
  • Hvordan vi jobber
  • Hva vi kan oppnå og hva vi vil bli oppfattet som

I alle deler av vår virksomhet arbeider vi aktivt med våre kjerneverdier.

Jordnære

Vi vil arbeide nære våre kunder. 
Innen vi påtar oss et oppdrag skal vi vite at vi har tilgang til de ressurser som kreves for å gjøra et bra arbeide.
Vi skal være kjent for en jordnær arbeidsmåte med korte beslutningsveger og være lydhøre for kundernes interesser.

Utviklende

Vi skal vare nyskapende, fleksible og konstant forbedre oss. 
Vi skal ta vare på våre medarbeideres kompetanse og tilby gode muligheter til utvikling, utdannelse, forfremmelse og velvære. 
Vi vil at våre medarbeidere er engasjerte og delaktige i virksomheten samt medvirker til vår positive utvikling. 
I Peab skal vi ha mulighet å påvirke vår arbeidssituasjon.

Personlig

Vi skal være det personlige foretaket. Gjennom en ærlig og tillitsfull dialog med våre kunder og leverandører skal vi skape og beholde langvarige og gode relasjoner. 
Vi skal arbeide for at våre arbeidsoppgaver skal kunne forenes med familie og fritidsinteresser.
Vi vil at bra kommunikasjon, god stemning og respekt for individet skal råde i Peab.

Pålitelig

Våre kunder skal kjenne seg trygge når de engasjerer Peab.
Det innebærer at vi alltid skal opptre med god forretningsetikk, kompetanse og yrkesskikkelighet. 
Vi skal ha en god planlegging, gjøre rett fra begynnelsen, eliminere risker og holde utlovte tider. 
Vi skal oppfylle lover og krav, velge best mulige teknikk, prioritere fornybare ressurser og unngå miljøforstyrrende fag.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.