Lærling i Peab Asfalt

Som lærling i Peab Asfalt får du ta del i en hverdag fylt med varierte, lærerike og meningsfylte arbeidsoppgaver. Du blir involvert i team og får delta i store og små prosjekter som kan spenne fra motorveier til parkeringsplasser. Du vil få opplæring og trening i bruk av anleggsmaskiner som vals, limtraktor, samt store og små utleggere.

TRIVSEL OG MESTRING
I lærlingperioden hos oss er det selvsagt rom for prøving og feiling. Vårt fremste mål er at du skal oppleve trivsel og mestring i hverdagen slik at du får et best mulig grunnlag for å bli en fremtidig asfaltør. Gjennom hele  lærlingperioden vil du få tett og god oppfølging av en av våre fagansvarlige. Etter to år med fullført og bestått opplæring, avlegges en fagprøve som fører frem til fagbrev i asfaltfaget.

GODE JOBBMULIGHETER
Etter bestått fagprøve er det gode muligheter for at du kan få en jobb hos oss, selv om dette ikke er noe vi kan garantere.

HVEM KAN BLI LÆRLING?
For at vi skal kunne inngå en lærlingkontrakt med deg stilles krav til følgende:

  • Fullført videregående trinn 1 (VG 1): Bygg og anlegg
  • Fullført videregående trinn 2 (VG2): Anleggsteknikk

DETTE TILBYR VI

  • Lærlingkontrakt på to år gjennom Peab Asfalt og Byggopp
  • (Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk) 
  • Oppfølging og vurdering gjennom hele lærlingperioden etter læreplanen i asfaltfaget 
  • Gode muligheter for jobb etter bestått fagprøve

LØNN I LÆRLINGPERIODEN
Du vil motta lønn i hele lærlingperioden i henhold til tariffavtale.

Kontaktpersoner

Nina Ullmann

Opplæringskoordinator Peab Asfalt Norge AS

Telefon: +47 905 30 310