Fire nye asfaltprosjekter, Midt-Norge

Peab Asfalt har fått fire nye asfaltprosjekter for Statens vegvesen i Midt-Norge. Totalt rundt 180 000 m2 fresing og nærmere 144 000 tonn asfaltproduksjon.

Kontraktstildelingen skjedde i slutten av mai, og Peab Asfalt fikk kontraktene Inntrøndelag, Fosen, Stor-Trondheim og Trøndelag sør. Totalt omfatter kontraktene fresing av rundt 180 000 m2 asfaltert vei og produksjon og utlegging av nærmere 144 000 tonn asfalt.

Asfaltverk og laboratorium
Asfalten leveres fra Peabs asfaltverk i Trondheim og Verdal. I tillegg har Peab har et eget asfaltlaboratorium i Trondheim. Der jobber de med kvalitetsmålinger, og forsker på nye metoder.

Det gjennomføres fortløpende tester på alle våre asfaltprodukter. Prøvene blir hentet både fra produksjonen ved asfaltverket og fra ferdig utlagt asfalt. På den måten sikrer vi at kunden får den kvaliteten de har bestilt.

Klimanøytral asfalt
Miljøfokuset i Peab er stort, og asfaltavdelingen har gjort flere miljøtiltak. Asfaltanleggene har byttet fra dieselfyring til gassfyring. Tilslag til asfaltverket på havna i Trondheim blir levert sjøveien. I Verdal kjøpes tilslag lokalt i pukkverket hvor asfaltverket er lokalisert.

Målet innen 2025 er at vi skal slutte med fossilt brennstoff på asfaltfabrikkene, og i 2045 skal vi være klimanøytrale. Da skal vi kunne tilby klimanøytral asfalt til alle våre kunder.

De fire asfaltprosjektene

Inntrøndelag

 • 39000 m2 asfaltfresing
 • 39500 tonn asfaltutlegging
 • 32,9 MNOK kontraktsverdi

Fosen

 • 4000 m2 asfaltfresing
 • 31250 tonn asfalt
 • 26,9 MNOK kontraktsverdi

Stor-Trondheim

 • 128000 m2 asfaltfresing
 • 41500 tonn asfalt
 • 38,8 MNOK kontraktsverdi

Trøndelag sør

 • 9000 m2 asfaltfresing
 • 31500 tonn asfalt
 • 30,7 MNOK kontraktsverdi
Beskrivelse
Fresing rundt 180 000 m2 asfaltert vei, og produksjon og utlegging av nærmere 144 000 tonn asfalt
Byggetid
2019
Kunde
Statens vegvesem