E6 Syd, Trondheim - Melhus

E6 Syd fra Trondheim til Melhus var et samarbeidsprosjekt mellom Peab Anlegg som hovedentreprenør og Peab Asfalt Norge som leverandør av asfalt på totalt 120 000 tonn.

Prosjektet var delt opp i fire deler og kontraktsperioden strakte seg fra 2015 til 2018, og med oppstart av asfaltering i 2016 der det primært ble lagt interimsveier første året.

I 2017 økte asfaltvolumet betraktelig, og asfaltering av permanente veier på del to, tre og fire ble gjennomført dette året.

Anlegget ble ferdigstilt i desember 2018, etter å ha gjennomført asfaltering på alle permanente veier.   

Totalt volum på prosjektet var 120 000 tonn, og samarbeidet med Peab Anlegg har fungert utmerket.

Beskrivelse
120 000 tonn asfalt
Byggetid
2015-2018
Kontraktssum
85 MNOK
Kunde
Peab Anlegg AS