Asfaltarbeider, Romerike

Peab Asfalt har utført asfaltarbeider som fresing og asfaltering på Romerike øvre, øst og syd for Statens vegvesen. Kontraktens verdi var på ca. 20,8 millioner kroner.

Kontrakten omfattet fresing og asfaltering av gang- og sykkelveier og fylkesveier i kommunene Eidsvoll, Aurskog-Høland, Ullensaker, Nes, Hurdal, Nannestad og Sørum.

Totalt ble 14 000 kvm vei frest, og det det ble lagt nærmere 32 000 tonn asfalt. Arbeidene startet opp i mai og pågikk ut september 2017.

Beskrivelse
Fresing 14 000 kvm og 32 000 tonn asfalt
Byggetid
2017
Kontraktssum
20,8 MNOK
Kunde
Statens vegvesen