Peab styrker sin lokale tilstedeværelse i Norden

I dag, 1. april, får Peab 1 700 nye medarbeidere. Gjennom oppkjøpet av finske YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden, utvider Peab sin virksomhet – først og fremst i Norge og Finland. Gjennom asfaltvirksomheten blir også Danmark et nytt land i Peab-konsernet.

Gjennom ervervet av asfalt-, pukk- og grusvirksomheten fra YIT, befester Peab sin posisjon som Nordens samfunnsbygger. I tillegg til lokal tilstedeværelse på flere steder over hele Norden og 1 700 nye medarbeidere, øker produksjonskapasiteten med 63 asfaltverk og cirka 200 grustak.

Nærheten til kundene, med fire forretningsområder som samarbeider, gir god samhandling, raske leveranser og redusert transport.

YITs virksomhet blir integrert i Peab-selskapene Peab Asfalt og Swerock. For Peab Asfalt betyr dette at virksomheten nå blir etablert i Finland og Danmark.

− Gjennom vår lokale tilstedeværelse på mange forskjellige steder i fire nordiske land, vil vi med vår størrelse, styrke og kompetanse, bli en ledende asfaltaktør. Kjøpet gir fantastiske muligheter for synergieffekter og utvikling, både innenfor produksjon, legging og gjenvinning av asfalt. For eksempel ønsker vi å jobbe med ECO-asfalt i alle landene, sier Håkan Jacobsson, administrerende direktør i Peab Asfalt.

− Sammen skaper vi forutsetninger for at Peab kan samarbeide tett med kunder og samarbeidspartnere over hele Norden. Gjennom kompetente medarbeidere og strategisk beliggende grustak, får vi muligheten til å utvikle Peab og Swerock, med et fortsatt sterkt fokus på bærekraft. Mye energi vil legges i å videreutvikle våre segmenter Pukk og Grus, Betong, Transport og Maskin samt Gjenvinning, med et mål om å bli ledende i Norden. Nå gleder vi oss til å ønske våre nye medarbeidere velkommen, sier Håkan Wifvesson, administrerende direktør i Swerock.

Kontaktpersoner

Kerstin Danasten

Pressesjef Peab