Papirfaktura

Våre leverandører kan også sende oss papirfaktura på e-post. Fakturaen må være i pdf-format. Send kun én faktura inkludert vedlegg per pdf.

Fakturaadresse

"SELSKAPSNAVN"
Box 1282
SE-262 24 Ängelholm
SVERIGE

Faktura på e-post

Peab* faktura@peab.no
Peab Asfalt Norge AS pdffaktura.pan@peabasfalt.no
Kranor AS pdffaktura.kno@kranor.no
Swerock Norge AS pdffaktura.swe@swerock.no
Peab Industri Norge AS pdffaktura.pin@peab.no
Peab Bildrift Norge AS pdffaktura.bin@peab.no
Bogstrand AS faktura@bogstrand.no

* Gjelder selskapene:
Peab AS, Peab Anlegg AS, Peab Eiendomsutvikling AS, Polarkanten AS, Bjørn Bygg AS, K. Nordang AS, Brekkeveien 5 Bolig AS, Peab Bolig Prosjekt AS, Bondistranda Utvikling AS, Nye Egne Hjem AS, Solligården ANS, Solligården Næring AS, Solligården Bolig DA, Nilsen & Haukland AS, Firkanten Utbygging AS, Fløifjellet Eiendom AS, Hans Haslum vei utvikling AS, Kaldslettneset AS, Medkila Nord AS, Nedre Holte AS, Peab Eiendomsutvikling Nord AS, Peab Support AS, Solberg Maskin AS, Strandvegen Utvikling AS

Merking av fakturaer
Fakturaer som sendes til selskaper i Peab-konsernet skal være utformet i samsvar med gjeldende lovverk og være merket i henhold til våre krav. Fakturaer som mangler korrekte opplysninger og merking, vil bli returnert. 

Selskapsnavn og fakturaadresse
Fakturaen må være adressert til mottagerselskapets juridiske navn og fakturaadresse. 

Prosjekt og kontaktperson
Fakturaen må være merket med prosjektnummer, prosjektnavn og bestillerens navn.

Leverandøropplysninger
Leverandøropplysninger og fakturaens utforming må være i samsvar med gjeldene lover og regler.

Kontakt bestilleren av varen eller tjenesten for å få korrekte opplysninger for merking av fakturaen.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.