PDF-faktura og papirfaktura

Du kan sende oss PDF-faktura på e-post. Peab kommer på sikt ikke til å godta papirfaktura per post.

Fakturaadresse

"SELSKAPSNAVN"
Box 1282
SE-262 24 Ängelholm
SVERIGE

PDF-faktura

Fakturaer skal sendes på mail til:

Peab* faktura@peab.no
Peab Asfalt Norge AS pdffaktura.pan@peabasfalt.no
Kranor AS pdffaktura.kno@kranor.no
Swerock AS pdffaktura.swn@swerock.no
Peab Industri Norge AS pdffaktura.pin@peab.no
Peab Bildrift Norge AS pdffaktura.bin@peab.no


*Gjelder selskapene:
Peab AS, Peab Anlegg AS, Peab Bygg Norge AS, Peab Bemanning AS, Peab Bolig Prosjekt AS, Peab Eiendomsutvikling AS, Peab Eiendomsutvikling Nord AS, Peab Support AS, Peab Utbyggning AS, Bjørn Bygg AS, Bogstrand AS, K. Nordang AS, Solberg Maskin AS, 3F Eiendom AS, Brekkeveien 5 Bolig AS, Bondistranda Utvikling AS, CBT Næring 2 AS, Erik Foss AS, Fløtningen Park AS, Fløifjellet Eiendom AS, Forsøket Bolig AS, Hans Haslum vei utvikling AS, Kaldslettneset AS, Kjølnes Eiendom AS, Klosterfoss Utvikling AS, Lillegården Eiendom AS, Majorbygg AS, Medkila Nord AS, Nedre Holte AS, Nesveien 15 AS, Nye Egne Hjem AS, Solligården ANS, Solligården Næring AS, Solligården Bolig DA, Strandvegen Næring AS, Strandvegen Utvikling AS, Storsvingen Vest AS, Strømsgodset Utvikling AS, Trondheimsveien 113 AS

Krav til faktura

Fakturaen må være merket med rett selskap og oppfylle de allmenne kravene til et salgsdokument jfr bokføringslovgivningen, samt gjeldende regler i merverdiavgiftslovgivningen. 

  • Fakturaen skal vedlegges som PDF-fil på e-post
  • En PDF skal inkludere hele fakturaen inklusive eventuelle bilag 
  • Flere PDF-er kan sendes i samme mail forutsatt at det er en hel faktura i respektiv pdf-fil
  • faktura@peab.no  er en automatisk tjeneste og eventuell informasjon som skrives i mailen kommer ikke å bli lest. All informasjon må finnes på fakturaen og eventuell bilag i pdf-filene
  • Peabs merkekrav gjelder på samme vis for en pdf-faktura som for alle andre typer av fakturaer

Kontakt bestilleren av varen eller tjenesten for å få korrekte opplysninger for merking av fakturaen.