Faktura til Swerock AS (Org. nr 983 065 309)

Her finner du fakturainformasjon for Swerock AS (Org. nr 983 065 309), og hvordan fakturaer skal merkes før de sendes til oss.

Fakturadresse
Swerock AS
Box 1004
262 21 Ängelholm
Sverige

Organisasjonsnummer
983 065 309

Faktura er på epost
Fakturaer kan også sendes på epost til pdffaktura.swn@swerock.no. Send kun én faktura inkludert vedlegg per pdf.

Merking av fakturaer

For at vår økonomiavdeling skal kunne behandle mottatte fakturaer, må du alltid oppgi referansenummer dvs. prosjektnummer. Det skal fremgå hvem som har bestilt, samt konto og prosjektnummer for varen eller tjenesten (våre prosjektnumre er 6-sifrede)

Selskapsnavn og fakturaadresse
Fakturaen må være adressert til mottagerselskapets juridiske navn og fakturaadresse. 

Prosjekt og kontaktperson
Fakturaen må være merket med prosjektnummer, prosjektnavn og bestillerens navn.

Dersom fakturaen ikke er merket som beskrevet over vil den sendes i retur.