Asfaltverk Risør - Ravneberget

Adressse
Sss-veien 175, 4990 Søndeled
Telefon
+47 928 61 004 ( tilbud på asfalt ) +47 489 99 869 (produksjon)

Kontaktperson

Kjell Ivan Austevoll

Distriktssjef Grenland, Peab Asfalt

Telefon: +47 928 61 004

Daniel Ringen

Asfaltproduksjon Stor Oslo

Telefon: +47 489 99 869