Asfaltfres

Vi kan tilby fresing av asfalt og tilpasse dette til mange ulike områder for vedlikehold og forbedring av tidligere asfaltert underlag.

Fresing brukes for forbedre gamle og slitne kjørefelt, sporete vegbane, for å reparere skader på vegen og for å forbedre vannavrenningen fra vegbanen.

De freste asfaltmassene kjøres til asfaltverkene og 100% av massene gjenbrukes i produksjonen av ny asfalt.

Gjenbruk av gammel asfalt er bra for miljøet samtidig så minsker vi bruken av naturressurser og gjør veiene tryggere å ferdes på.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.