Privat

Ingen jobb er for liten for Peab Asfalt.

Asfalt Privat

Vi kan hjelpe deg med:

 • Løsninger for ditt asfaltbehov
 • Råd om gjennomføring
 • Kostnadsoverslag og tilbud

Hvor og hvordan kontakter du oss?
Ved å kontakte vår sentralbord +47 23 30 30 00 vil du bli rettledet til rette område og kontakt.
Du finner oss under link til kart og våre fabrikker og kontakter

Hva bør du opplyse om ved tilbud eller bestilling og krav til underlag

1. Stedlige grunnforhold

Grunnforhold og underlag for asfalt er avgjørende for et varig og godt resultat.

Normale retningslinjer kan være:

 • Er grunnen på fjell trengs det en finavretting og planhet før asfalt legges
 • Hvis grunnen består av leire eller jordmasser, bør den skiftes ut med 40 cm grus eller pukk.
 • For  gang og personbiltrafikk bør en på toppen ha et underlag på 10 cam med finknust grus som kan fordele belastningen til bærelaget (oppfylt grus eller ikke telefarlige materialer). Underlaget må komprimeres for å unngå setninger og ujevnheter over tid.
 • Vegetasjon på telesikker grunn må fjernes og det anbefales påføring av ugressmiddel
 • Flate som skal asfalteres bør ha 2% fall for å lede bort overvann.

Peab Asfalt AS utfører forarbeide for asfaltutlegging. Ta kontakt for besiktigelse og prisoverslag.

2. Forespørsel
Ved henvendelse er det ønskelig at du opplyser om:

Stedlige grunnforhold

 • Hva skal asfalteres
 • Spesielle forhold som det må tas hensyn til eks.vis:
 • Designbehov og omfang (m2) på hva som skal asfalteres
 • Forutsetninger fall på flate 
 • Spesielle forhold som bør hensynstas
 • Tilgjengelighet av område som skal asfalteres
 • Mulige utfordringer som trapper,kantstein,beplantning, ledninger, naaboforhold etc som må spesielt hensynstas
 • Hvilket tidsrom det kan utføres og hva er ønske

Ved henvendelse er det normalt at vi kan komme på befaring og i akt ta stedlige forhold. Under befaringen er det viktig at partene lager en skisse hva som skal asfalteres, hvor mye  og hvilke forutsetninger som legges til grunn.

3. Tilbud
Peab Asfalt AS vil etter befaring og kontakt gi et skriftlig tilbud. Tilbudet skal være forankret i oppgitte forutsetninger og i henhold til det arealet som skal asfalteres. Prisen på asfalt kan angis både i m2 og i tonn. Forbruk av asfalt til formålet bør derfor oppgis.Legges det en tykkelse på 3-4 cm så kan forbruket med asfalt eksempelvis fra en fabrikk med lokale råvarer sand og stein være 80 kg pr m2.

Kvalitet på asfalt med valg av hvilken massetype må bestemmes. Normalt ønskes en tett overflate som er lett å holde rent .

Prisen gis UTEN merverdigavgift og må hensynstas for sluttsum.

Avslutningsvis vil vårt tilbud inneholde leveringsbetingelser for asfaltutførelse.

4. Utførelse
På flater hvor det er mulig å bruke maskinlegging, vil slikt utstyr gi et jevnere og homogent dekke enn om det ble lagt for hånd.
Når asfalten er lagt ut, må den komprimeres med vals – vibroutstyr.
Asfalten holder normalt over 150 gr ved utlegging. Den kjølner fort ned ved etterbehandling, men det er viktig at forholdsregler tas før den tas i bruk normalt etter utlegging.

5. Fakturering og betaling
Etter utført arbeide utstedes en leggerapport inneholdende hva som er utført i omfang og medgått tonnasje asfalt. Ved spesielle oppgaver som heving av sluk, tilpasning av fall og manuelle tilpasninger, skal dette anvises. Hvis det er avvik med utførelse i forhold til avtale, må det meldes fra til Peab Asfalt uten opphold. Betaling skjer mot tilsendt faktura til Peab Asfalt AS sin anviste bankkto og forfallsdato.

6. Levertid og vedlikehold
Grunnforholdende kan spille en avgjørende rolle i  asfaltdekkets sin levetid.
Drivstoff og  lette oljeprodukter løser opp det bindestoffet som asfalt er laget av (bitumen). Dette kan skje der biler står parkert. Sagflis eller tørr sant er egnet for å suge opp tilsølte flater.
Det anbefales årlig normalt rengjøring med fjerninga vegetasjon og spyling. Huller i asfalt kan utbedre med «lappemasse» som normalt fås i byggevareforretninger.
Asfalt i privat miljø 

Ønsker du å kontakte oss, trykk her

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.