Krav til underlag

Grunnforhold og underlag for asfalt er avgjørende for et varig og godt resultat

Normale retningslinjer kan være: 

  • Er grunnen på fjell trengs det en finavretting og planhet før asfalt legges
  • Hvis grunnen består av leire eller jordmasser, bør den skiftes ut med 40 cm grus eller pukk
  • For  gang og personbiltrafikk bør en på toppen ha et underlag på 10 cm med finknust grus som kan fordele belastningen til bærelaget (oppfylt grus eller ikke telefarlige materialer). Underlaget må komprimeres for å unngå setninger og ujevnheter over tid.
  • Vegetasjon på telesikker grunn må fjernes og det anbefales påføring av ugressmiddel
  • Flate som skal asfalteres bør ha 2% fall for å lede bort overvann.

Peab Asfalt AS utfører forarbeide for asfaltutlegging. Ta kontakt for besiktigelse og prisoverslag.

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.