Asfalt

Asfalt, eller asfaltbetong, består av av 95 % knust stenmateriale, samt ca 5% bitumen som bindemiddel. Utover dette tilsettes ofte vedheftsmiddel (asfaltlim) for å forbedre vedheften mellom steinmaterialet og bindemiddelet (bitumen) for å styrke asfaltens bestandighet.

Asfaltbanner Masse

Ulike vegtyper krever ulike steinmaterialer og bindemiddel

Steinmaterialet knuses ut fra og i pukkverk. De sorteres i ulike fraksjoner for å bli blandet sammen i asfaltverket. Bitumen er et oljeprodukt som framstilles ved raffinering av råolje.

Både stenmaterialet og bindemiddel av ulike kvaliteter anvendes. 

På høytrafikkerte veger som Europa- og sterk trafikkerte veier benyttes steinmaterialer med høy slitestyrke. På mindre trafikerte veier, oppstillingsplasser og til private innblandes som oftes lokale og mykere stenmaterialer.
Bindemiddelet bitumen tilpasses i varianter med krav om slitetyrke og klima.

Tilvirkningstemperaturer

Asfalten kan også deles opp i undergrupper mht tilvirkningstemperatur. Det dominerende produktet er varm asfalt. Varm asfalt tilvirkes ved ca 150°C. 
Halvvarm asfalt tilvirkes ved cirka 90°C og anvendes normalt på lavtrafikkert vegnett. 
Det går også an å blande asfalt helt kaldt (kaldasfalt). Da anvendes en emulsjon av bitumen og vann.

Når asfalten legges ut på veien og komprimeres kalles det for en belegning. 
Store trafikktrasèer og motorveger har oftest 3-tre belegningssjikt. 
Det nederste laget som legges direkte på grunn skal være det stabile og lastfordelende laget. 
De øverste lag kalles bindlag og slitelag.
Slitelaget skal motstå slitasje og vridninger samt gi trafikanten en jevn og behagelig flate å kjøre på.

Holdbar utvikling

Teknikkutviklingen har bidratt til en mengde nye asfaltprodukter.
Bitumen har til eksempel blitt modifisert med polymerprodukter. Det innbærer bedre temperaturegenskaper samt muliggjort stivere asfaltkonstruksjoner. 
Under de senere år har også støydempende  belegninger blitt populære. 
Tanken er at vegbelegningen tar bort en del av dekkstøyen. 
Miljøkrav har også påvirket utviklingen med lavtemperatur asfalt (LTA) 
Dette er en asfalt som produseres ved ca 30°C lavere temperatur med bibeholdelse av ytelse og funksjonsegenskaper i asfalten.

Asfalt kan gjennvinnes helt. Ved nyproduksjon kan 10-30% gammel asfalt tilsettes og innblandes. 
I framtiden kommer innblanding av gjenbruksasfalt sannsynligvis til å øke. Dette kommer ytterligere å bidra positivt til asfaltbransjens tanker rundt mindre miljøpåvirkning og bærekraftig utvikling.

Peab Asfalt har et kontinuerlig arbeidsfokus på miljø.

Under Vårt miljøarbeid kan du lese mer hva vi gjør for minimere vår miljøpårvirkining

Lagre

Lagre

Lagre

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.