Offentlig sektor

Peab Asfalt har strategisk plasserte asfaltverk og kan vi tilby kostnadseffektive løsninger. Store, ressurskrevende og komplekse prosjektet blir godt ivaretatt gjennom tett samarbeid med Peab Asfalt i Sverige.

Peab Asfalt utfører alt innenfor asfalteringsarbeidet, trafikkhindrende tiltak og gjenvinning av asfalt. Vi kan variere egenskapene etter bruksområder fra høytrafikkerte Europaveger til enkle oppstillingsplasser av privat karakter med svært liten trafikk. Vi leverer også pukk og grus fra Norrock.

Hardheten i asfalten kan vi styre ved å tilsette mekanisk sterke steinmaterialer, og tilpasse den riktig typemengde bindemiddel av bitum. Varmasfalt kan også leveres med forskjellige designvarianter og tilsetninger, samt farvevarianter etter nærmere avtale

Mer miljøvennlig med lavtemperaturasfalt
Peab Asfalt tilbyr produksjon av LTA eller lavtemperaturasfalt med minimum 25 grader lavere temperatur enn vanlig asfalt.

Fordeler med LTA

  • Bedre miljø for asfaltarbeidere ved utlegging og lavere utslipp av CO2 med ca 30%
  • Mer miljøvennlig asfaltproduksjon
  • Lavere energigforbruk under produksjon
  • Opprettholdelse av asfaltens kvalitet på vei.

Forsterkning og dypstabilisering
Veier med dårlig bæreevne kan forsterkes betydelig ved at eksisterende dekke (asfalt og grus) freses inn sammen med nytt steinmateriale og bygges opp til et nytt bærelag. Bærelaget kan ytterligere forsterkes med tilførsel av bitumen, bitumenemulsjon eller andre bindemidler. Det nye bærelaget kompakteres og profileres til en ny vei som med et nytt asfaltdekke gir en vesentlig forbedret vei.

Egenskaper

  • Miljøvennlig teknikk
  • Ressursvennlig gjennvinning
  • Kostnadseffektiv

I 2015 gjennomførte Peab Asfalt et prosjekt i Lierne for Statens Vegvesen. 18.000 tonn asfalt ble gjennvunnet og fylkesveien ble belagt med halvvarm nyprodusert asfalt iblandet den gamle. Vegdirektoratet har fulgt prosjektet og resultatet er meget tilfredsstillende.

I 2019 gjennomfører Peab Asfalt et stort prosjekt i samarbeid med Asfalt Remix AS på oppdrag for Statens Vegvesen Region Øst. Totalt 280.000 m2 fylkesveier i Akershus blir forsterket med innfresing av pukk, gammel asfalt og bitumen.

Confalt
Peab Asfalt har lisens for å fremstille Confalt. Confalt er en smidig og holdbar belegning for underlag som krever høy holdbarhet. Belegningen er en skjøtfri komposittbelegning som kombinerer den holdbare sementbasen med asfaltens smidighet.

Belegningen er spesielt utviklet for underlag med kraftig mekanisk belastning fra til eksempel trucker og lastbildekk. På bærende underlag tåler Confalt kraftig statisk belastning som oppstår fra punktbelastningen under lagerhyllers støtteben. Gode friksjonsegenskaper oppnås gjennom det grovkornete steinmaterialet.

Confalt brukes blant annet i lagerlokaler, lastbilsentraler, fabrikklokaler eller ved bussholdeplasser. Ønsker du å øke trafikksikkerheten i ett hardt trafikkert bymiljø, kan vi farge Confalt rød eller hvit.

Asfaltfres
Vi kan tilby fresing av asfalt og tilpasse dette til mange ulike områder for vedlikehold og forbedring av tidligere asfaltert underlag. Fresing brukes for forbedre gamle og slitne kjørefelt, sporete vegbane, for å reparere skader på vegen og for å forbedre vannavrenningen fra vegbanen.

De freste asfaltmassene kjøres til asfaltverkene og 100% av massene gjenbrukes i produksjonen av ny asfalt.

Gjenbruk av gammel asfalt er bra for miljøet samtidig så minsker vi bruken av naturressurser og gjør veiene tryggere å ferdes på.

Banereparasjoner på flyplasser
Peab Asfalt har bred erfaring med banereparasjoner og beleggningsarbeider på rullebanen på flyplasser i Sverige og Norge. 

Du kan les mer om hvilke prosjekter vi utført i referanselisten lenger ned på siden eller besøk peabasfalt.se.

Referanseprosjekter

Fire nye asfaltprosjekter, Midt-Norge

Peab Asfalt har fått fire nye asfaltprosjekter for Statens vegvesen i Midt-Norge. Totalt rundt 180 000 m2 fresing og nærmere 144 000 tonn asfaltproduksjon.

Beskrivelse
Fresing rundt 180 000 m2 asfaltert vei, og produksjon og utlegging av nærmere 144 000 tonn asfalt
Byggetid
2019
Kunde
Statens vegvesem

Oslo Lufthavn, Gardermoen

Peab Asfalt har signert kontrakt med Avinor om vedlikehold av asfaltdekker ved Oslo lufthavn på Gardermoen. Avtalen har en varighet på to år, med opsjon på opptil seks år.

Beskrivelse
Vedlikehold asfaltdekke på Oslo Lufthavn
Byggetid
2019-2021
Kunde
Avinor

Trondheim Lufthavn, Værnes

Peab Asfalt har rehabilitert deler av betongdekket og lagt ny asfalt på rullebanen på Trondheim Lufthavn for Avinor. Totalt ble det lagt 6200 tonn asfalt.

Beskrivelse
Rehabilitering betongdekke og asfaltering på rullebanen
Byggetid
2019
Kunde
Avinor
Kontraktssum
10,8 MNOK

Asfaltarbeider, Romerike

Peab Asfalt har utført asfaltarbeider som fresing og asfaltering på Romerike øvre, øst og syd for Statens vegvesen. Kontraktens verdi var på ca. 20,8 millioner kroner.

Beskrivelse
Fresing 14 000 kvm og 32 000 tonn asfalt
Byggetid
2017
Kunde
Statens vegvesen
Kontraktssum
20,8 MNOK

E16, Roa til Hønefoss

Peab Asfalt har utført produksjon og utlegging av ca. 25 000 tonn asfalt på E16 på strekningen Roa til Hønefoss.

Beskrivelse
25 000 tonn asfalt på 22 km vei
Byggetid
2013
Kunde
Statens vegvesen

Valdresflya, Beitostølen

Peab Asfalt har asfaltert fra Randen i Vågå, over fjellovergangen Valdresflya til Beitostølen på fylkesvei 51.

Beskrivelse
Asfaltering 85 km vei og 83 000 tonn asfalt
Byggetid
2013
Kunde
Statens vegvesen
template
template
template

template

template

template

template

Beskrivelse
template
Byggetid
template
Kunde
template
Kontraktssum
template
Arkitekt
template
Grunnarbeid
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template
template

Kontaktpersoner

Hans Jørgen Sundby

Distriktssjef Peab Asfalt Stor-Oslo, avdelingssjef Peab Asfalt Norge

Telefon: +47 901 47 176

Hans Petter Skjellum

Distriktssjef Peab Asfalt Midt-Norge

Telefon: +47 911 13 397

Behzad Armingohar

Distriktssjef Peab Asfalt Buskerud, Vestfold og Telemark

Telefon: +47 906 68 926
Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.